logo
 02513819164 
0933504905

 

BÙI THỊ XUÂN – RẠNG NGỜI TRANG SỬ VIỆT

 

Tây Sơn đất võ truyền đời

Có người nữ tướng tên Bùi Thị Xuân.

Mười sáu tuổi, ánh trăng ngần

Sắc – tài vang dội xa gần ngợi khen.

Đầu quân dưới trướng Vua hiền

Chỉ huy chiến tượng, dẹp yên cường hào.

Nức lòng áo vải cờ đào

Nữ nhi đâu kém anh hào mày râu !

Tả xung hữu đột tuyến đầu

Vì vua vì nước quản đâu thân mình.

Mấy phen gióng trống, thúc binh

Bao lần cường bạo thất kinh rụng rời.

Quảng Nam yên một cõi trời

Phú Xuân cứu giá, sáng ngời lòng trung.

Thương thay một đấng anh hùng

Gặp cơn vận nước khốn cùng lụy thân.

Đẹp thay gương sáng hồng quần

Trước cái chết vẫn muôn phần hiên ngang.

Nghìn thu rực rỡ tên vàng

Sánh cùng nhật nguyệt, vẻ vang sơn hà.

Bùi Thị Xuân - một bài ca

Tô hồng trang sử nhà nước Việt Nam.


Nhóm tập san Bùi Thị Xuân.


Bài liên quan

Giới thiệu trường
Cơ sở vật chất
Công Đoàn
Đoàn - Đội
1
 
.