logo
 02513819164 
0933504905
Lê Khả Thy
Lớp : 11TA1
Trần Nguyễn Phương Nhi
Lớp : 11TA2
Nguyễn Uyển Nghi
Lớp : 11TA3
Lưu Khôi Nguyên
Lớp : 11TA4
Vũ Thanh Ngân
Lớp : 11TA5
Đỗ Thị Tường Vân
Lớp : 11TA6
Trịnh Thị Băng Sương
Lớp : 11B1
Nguyễn Thị Trà My
Lớp : 11B2
Nguyễn Tấn Phát
Lớp : 11B3
Võ Tiến Quân
Lớp : 11B4
Nguyễn Phương Thúy
Lớp : 11B5
Lâm Như Hảo
Lớp : 11B6
Lê Thị Phương Thanh
Lớp : 11B7
Trần Văn Việt
Lớp : 11B8
Nguyễn Lê Phú Đạt
Lớp : 11B9
Nguyễn Hoàng Thúy Đan
Lớp : 11B10
Lương Quốc Thắng
Lớp : 11B11
Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên
Lớp : 11B12
Trần Kiều My
Lớp : 11B14
Võ Ngọc Anh Tuấn
Lớp : 11B15
Ngô Nhật Hiệp
Lớp : 11B16
THÀNH TÍCH KHÁC
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 4 Cấp 1 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 12 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 11 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 10 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 2 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 1 năm học 2017-2018
 
.