logo
 02513819164 
0933504905
Phạm Quốc Uy
Lớp : 12TA1
Lê Quang Hiếu
Lớp : 12TA2
Hà Thị Kim Loan
Lớp : 12TA3
Phạm Tuấn An
Lớp : 12C1
Lê Thị Hồng Nhung
Lớp : 12C2
Phạm Phương Uyên
Lớp : 12C3
Nguyễn Phương Vy
Lớp : 12C4
Trần Nguyễn Trúc Giang
Lớp : 12C5
Đặng Tấn Phong
Lớp : 12C6
Nguyễn Thị Anh Thư
Lớp : 12C7
Lý Khánh Linh
Lớp : 12C8
Lê Vân Anh
Lớp : 12C9
Lê Thị Cẩm Tiên
Lớp : 12C10
Nguyễn Thoại Ngọc Thơ
Lớp : 12C11
Phạm Trần Trung Hiếu
Lớp : 12C12
Phạm Minh Thuận
Lớp : 12C14
THÀNH TÍCH KHÁC
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 10 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 12 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 11 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 Lớp 10 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 9 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 2 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 8 cấp 1 năm 2018-2019
Học sinh xuất sắc tháng 4 Cấp 1 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 12 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 11 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Lớp 10 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 2 năm học 2017-2018
Học sinh xuất sắc tháng 3 Cấp 1 năm học 2017-2018
 
.